Tijd om je plek te vinden

Anne van Weeghel

training en coaching

In mijn werk draait het altijd om de dynamiek tussen mensen onderling, tussen leider en team en binnen organisaties als geheel. Ik richt me daarbij op wat er in de ‘onderstroom’ gebeurt.

Mijn naam is Anne van Weeghel (1982) en ik ben trainer en coach.

Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisaties op overtuigings- en identiteitsniveau. Dat betekent dat ik mensen niet zozeer begeleid in wat ze doen en hoe dat eventueel effectiever kan (gedrag en vaardigheden), maar  in hoe ze denken en met gevoelens omgaan en wie ze zijn. Wanneer je er op die onderlaag beweging ontstaat, verandert het gedrag in de bovenlaag vanzelf mee.

Hoe beter je begrijpt wie je bent en hoe je ingesleten patronen ontstaan zijn; hoe meer bewegingsvrijheid je zult krijgen in je persoonlijke en je professionele leven.

Ik werk met groepen, met teams en met individuen in alle lagen van organisaties.

Recente en lopende trajecten

Ik begeleid in opdracht van Ludens Talentonwikkeling de traineeships voor Spring Professional. Een traject van een jaar, waarin deelnemers intensief werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Traineeships Spring Professional

Ik begeleid een aantal groepen young professionals en trainees bij Tata Steel in het Talent Development Program. De deelnemers ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap, door te kijken naar de oorsprong van hun gedrag, gevoelens en overtuigingen. Dit helpt ze om zich steviger te positioneren als toekomstige leiders. Ik doe dit in opdracht van Ludens Talentontwikkeling.

Tata Steel

In opdracht van Ludens Talentontwikkeling ben ik met een aantal collega’s als trainer en coach verantwoordelijk voor het Personal Development Program voor de Schiphol Group. Een prachtig programma, waarbij deelnemers in overleg met hun coach een tailormade persoonlijk traject samenstellen, bestaande uit verschillende diepgaande trainingsmodules en coachingsgesprekken.

Schiphol Group

Voor een grote organisatie verzorgde ik een teamcoaching voor een team en hun leidinggevende dat na een aantal hoogoplopende incidenten niet meer on speaking terms was. Doel was om op tafel te krijgen wat er werkelijk speelde, ieder zijn/haar eigen aandeel te laten nemen en vanuit daar weer tot een effectieve samenwerking te komen. Dit deed ik in opdracht van PAK Organisatieontwikkeling.

In opdracht van Pure Talent verzorgde ik voor de teammanagers en afdelingsleiders van de afdeling Klantcontact van VGZ trainingen Storytelling voor leiders. Boeiende en ontroerende dagen waarin deze leiders onderzochten hoe het vertellen van verhalen ze kon helpen steviger, zichtbaarder en toegankelijker te zijn als leider.

VGZ

Samen met collega Roos Woltering verzorg ik een verdiepend leiderschapstraject voor Bergman Clinics waarin we met leiders op onderzoek gaan naar hoe hun persoonlijke geschiedenis van invloed is op de invulling van hun leiderschap. We gaan met ze werken aan het vormgeven van hun plek als “voorganger” voor hun teams.

In samenwerking met Roos Woltering begeleid ik het MT van een omvangrijke afdeling van de gemeente Utrecht. We leggen samen bloot welke onderliggende dynamieken er spelen in het MT en hoe die van invloed zijn op de afdeling.

Gemeente Utrecht

Ik coach bij BDO een aantal senior managers in het verstevigen van hun (persoonlijk) leiderschap. Dit doe ik in opdracht van VDS Training Consultants.

BDO

Samen met collega trainer Roel Breuls verzorg ik in opdracht van SSR een persoonlijk leiderschapstraject en intervisiedagen voor Officieren van Justitie in opleiding. We werken onder andere met het zichtbaar maken van hoe oude patronen spelen in de casuïstiek die de deelnemers inbrengen en we werken aan de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten.

Wat ik doe

Ik begeleid mensen, teams en organisaties om te leren zien en ten diepste te leren begrijpen waarom ze doen wat ze doen en wat ze daarmee (onbewust) uit de weg gaan.
Ik leer mensen om toe te laten in plaats van te ontwijken, te ontspannen in het ongemak en zichzelf werkelijk te laten zien in de ontmoeting met anderen.

 Training

Ik geloof in ‘er uit halen’ in plaats van ‘er in stoppen’. Dat betekent dat ik deelnemers niet volstop met tips en trucs. Ik zoek altijd naar de lagen onder het gedrag en ik werk ook bij het trainen van vaardigheden op overtuigings- en identiteitsniveau.

Coaching

Ik help je de juiste vragen te stellen aan jezelf. Soms zijn dat lastige vragen. Ik nodig je uit om in beweging te komen. Om te zoeken waar je nog niet gezocht hebt. Om te kunnen zeggen wat je werkelijk te zeggen hebt; betekenis geven aan jezelf en daarmee aan je organisatie.